Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Uncategorized

Requiem voor de sociaal-democratie.

Zij constateert dat de ‘linkse’ partijen in Europa steeds verder afbrokkelen en ook zelf niet meer lijken te geloven in het politieke spel waar ze deel van uitmaken. Labour in Engeland heeft na jarenlange bezuinigingen en de afbraak van steeds meer sociale...

‘De druiven der gramschap’ op herhaling

‘Hoe kun je een man bang maken als de honger niet alleen zijn eigen maag tergt, maar ook de rampzalige buiken van zijn kinderen? Je kunt hem niet bang maken … hij heeft een angst gekend, die alle andere angsten te boven gaat.’ (John Steinbeck, De...

Een wereldwijd uitdijende oorlog

Ik groeide op tussen volwassenen die de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd – door tijdig Europa te verlaten, door de dienstplicht in de Verenigde Staten te ontlopen of te weigeren, of die tot de gelukkigen behoorden die een periode in een concentratiekamp hadden...