Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Brochures D&G
  4. /
  5. Was de sociaaldemocratie ooit...

Was de sociaaldemocratie ooit socialistisch?

In deze brochure, voor het eerst uitgegeven in 1965 heeft de schrijver, Jaap Meulenkamp (1917-1998), zich verdiept in de feitelijke rol die de sociaaldemocratie, in al haar schakeringen, steeds heeft gespeeld. De partijen die je tot de sociaaldemocratie kunt rekenen, zoals de huidige PvdA en SP, de inmiddels opgeheven CPN en alle mogelijke, vrijwel allemaal verdwenen splinterpartijtjes, zij streefden en streven allemaal naar partijmacht, niet naar machtsvorming door de arbeiders zelf.

Langzamerhand verdwijnen de illusies over de sociaaldemocratie meer en meer en wordt voor vrijwel iedereen de conclusie onontkoombaar dat de zij de arbeiders niets te bieden heeft. Ook daarom is deze tekst volgens ons nog steeds de moeite van het lezen waard.

Deze uitgave is gebaseerd op de 5e druk uit 1990.