Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Brochures D&G
  4. /
  5. Materie en Materialisme

Materie en Materialisme

De brochure Materie en materialisme is een filosofische beschouwing over een onderwerp waarover in de arbeidersbeweging vele jaren, vooral in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, heftig is gediscussieerd: de theorie van het denken. Het is niet echt een gemakkelijk onderwerp maar Theo Maassen (1891-1974), de schrijver, is er in geslaagd om het op een hele duidelijke en praktische manier uit te leggen.

Voor een helder begrip van wat er in de wereld om ons heen gebeurt, is kennis van wat hier beschreven is heel zinvol en ook al zal het waarschijnlijk slechts weinigen ècht interesseren, wij stellen deze tekst graag opnieuw beschikbaar.

Oorspronkelijk zijn deze uiteenzettingen geschreven als serie artikelen, waarna ze in 1976 als losse brochure zijn uitgegeven. Deze uitgave is gebaseerd op de 2e druk uit 1990.