Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Brochures D&G
  4. /
  5. Maar hoe dan

Maar hoe dan?

De belangrijkste rol die de groep Daad en Gedachte voor zichzelf ziet weggelegd, is die van kritiek leveren op de bestaande maatschappelijke verhoudingen. De groep wil hiermee helderheid verschaffen over hoe deze maatschappij functioneert, nu en in het verleden (zie hierover ook de Stellingen van Daad & Gedachte). Het gebeurt nog wel eens dat mensen zeggen, “Ja, jullie hebben alleen maar kritiek, maar hoe zou het dan anders moeten volgens jullie.” In reactie daarop heeft de groep alweer een flink aantal jaren geleden, in 1973, de brochure Maar hoe dan? uitgegeven; deze is door Jaap Meulenkamp geschreven.

Niet om te vertellen hoe het moét, hoe de socialistische maatschappij er volgens Daad en Gedachte hoort uit te zien. De brochure probeert uit de bestaande maatschappelijke verhoudingen en uit de ervaringen die in de geschiedenis van de arbeidersstrijd zijn opgedaan, lessen te trekken, ontwikkelingen te destilleren. Voor de vele problemen waarmee arbeiders in hun strijd werden en worden geconfronteerd, hebben zij in de loop van de tijd bepaalde oplossingen gevonden. Deze zijn als vingerwijzingen te beschouwen over hoe de toekomstige socialistische maatschappij er uit kan zien.

De brochure heeft binnen de groep Daad en Gedachte tot veel discussie geleid en de neerslag daarvan is in latere uitgaven aan de brochure toegevoegd. Wij publiceren hier de 4e druk die in 1989 is uitgegeven.

In de brochure wordt gewezen op de technische veranderingen die in het productieproces en in de gehele maatschappij plaatsvinden. De automatisering die sinds 1973 enorm is toegenomen, kan het leven een stuk eenvoudiger maken doordat onaangenaam, zwaar en geestdodend werk wordt geautomatiseerd en ook kan de werkweek aanmerkelijk korter worden, zodat de mensheid meer tijd heeft voor andere zaken.