Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Brochures D&G
  4. /
  5. De arbeidersbeweging en de...

De arbeidersbeweging en de beweging der arbeiders

In de in 1979 voor het eerst uitgegeven brochure De arbeidersbeweging en de beweging der arbeiders, waarvan wij hier de tweede uitgave uit 1990 publiceren, heeft Daad en Gedachte in een beknopt overzicht de ontwikkeling geschetst van het ontstaan van de arbeidersklasse en van de strijd die zij sindsdien heeft gevoerd en nog steeds voert. In deze geschiedenis is een duidelijke ontwikkeling te zien waarbij de verschillende partijen, groepen en vakbonden zich steeds duidelijker tegenover de strijdende arbeiders opstellen. In de strijd die de arbeiders vooral na afloop van de Tweede Wereldoorlog voeren, blijken zij alleen op zichzelf te kunnen vertrouwen.

Wij hopen dat deze, destijds door Cajo Brendel geschreven brochure bijdraagt aan een beter begrip van de geschiedenis van de klassenstrijd.

Voor een beter begrip van de vele namen en termen, hebben wij opnieuw veel verwijzingen naar m.n. Wikipedia ingevoegd.