Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf.
Hier gaat de daad vooraf aan het begrip.

Theo Maassen (1891-1974)

  1. Home
  2. /
  3. Brochures D&G

Brochures Daad en Gedachte

In de loop van de jaren hebben we als groep een 10-tal brochures uitgegeven. Zo konden we op bepaalde onderwerpen dieper ingaan dan in het maandelijks verschijnend tijdschrift mogelijk was. Deze brochures publiceren we nu opnieuw, omdat ze belangrijke onderwerpen aansnijden en volgens ons nog steeds de moeite van het lezen waard zijn.

We hebben hier en daar kleine aanpassingen in de teksten gedaan, waarbij er onder meer rekening mee is gehouden dat we nu in de 21ste eeuw leven: ‘de vorige eeuw’ is vervangen door ‘de 19e eeuw’ etc. Bovendien zijn waar dat nuttig leek, ‘links’ naar andere sites toegevoegd. Op die manier is het gemakkelijk om meer achtergrondinformatie te vinden over personen en begrippen die in de tekst worden genoemd. Dit betekent niet dat we het helemaal eens zijn met wat er in die teksten, vaak Wikipedia, te lezen staat, maar het geeft een indruk.

Verder hebben we de naam toegevoegd van de oorspronkelijke auteur van de brochure. Het was en is goed gebruik dat publicaties van Daad en Gedachte niet worden ondertekend, omdat het aankomt op wat er geschreven is, niet op wie het heeft geschreven. Bovendien werden en worden de teksten in de groep intensief besproken vóórdat ze worden gepubliceerd, zodat we deze teksten altijd als producten van de gehele groep hebben beschouwd. Wij willen nu deze auteurs postuum de eer bewijzen die hen toekomt.